PAR TERAPI

Parterapi er kort sagt terapi for par. Parterapi starter med at et par oppsøker en terapeut fordi de ønsker hjelp til å få et bedre parforhold. Kanskje oppleves hverdagen for et par utfordrende og krevende, fylt av konflikter og negativ kommunikasjon. Ofte er det mange vanskelige følelser og tanker innblandet. Dette kan bidra til å gjøre kommunikasjonen og relasjonen mer utfordrende å vanskelig. Da kan noen timer med terapi være en hjelp. Målet er å bryte fastlåste mønstre , finne nye handlingsalternativer ,styrke relasjonen og  å finne gode måter å håndtere utfordringer i forholdet på. Jeg er opptatt av at begge skal få en opplevelse av å bli sett og hørt å oppleve at det er trygt og godt å komme til samtaler hos meg.