FAMILIETERAPI

Familien har ofte en stor betydning og ivaretar menneskers grunnleggende behov for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg, personlig og sosial utvikling. Noen ganger kan likevel relasjonene i familien bli så utfordrende av forskjellige grunner, da kan vi oppleve at livet og hverdagen blir vanskelig. Som familieterapeut er jeg opptatt av hvordan familiemedlemmene kommuniserer med hverandre. Målet er å bryte fastlåste mønstre , finne nye handlingsalternativer, og å styrke familierelasjonen. For at vi skal kunne gjøre endringer i et fastlåst familiemønster, er jeg er opptatt av at familie terapeutiske samtaler er en arena hvor de som deltar får anledning til å bli lyttet til, og å uttrykke seg til de andre som er tilstede. Jeg er opptatt av at alle skal få en opplevelse av å bli sett og hørt og oppleve at det er trygt og godt å komme til samtaler hos meg.