Individuell terapi

Noen ganger kan livet oppleves vanskelig og utfordrende. Individuell terapi eller samtaleterapi som det også kan kalles, er et tilbud til de som opplever å streve og ikke klarer å håndtere det som kan oppleves som vanskelig av forskjellige grunner. Kanskje du opplever å være stresset, har negative og tyngende tanker, har angst, skam og skyldfølelse, er nedstemt, ikke finner ro eller balanse i livet, eller andre ting som oppleves vanskelig. Mange tanker og følelser kan oppleves vanskelig å snakke om med venner og familie, da kan samtaleterapi være en god hjelp.