HVA ER FAMILIETERAPI

Hva er familieterapi

Hverdagen kan i perioder oppleves som vanskelig og utfordrende. Det kan være vanskelige tanker og følelser som oppleves vanskelig å snakke om. Gjennom samtaler kan en familieterapeut, for både familier, par og enslige,  bidra til hjelp i livets mange vanskelige og utfordrende faser.

Det kan for eksempel være at foreldrerollen eller familierelasjonen oppleves vanskelig, frustrerende eller bekymringsfull av forskjellige grunner.

 Kanskje er ungene ute av redet og du / dere trenger en ny start?

 Eller kanskje det er omvendt, at det oppleves utfordrende å ha barn / ungdom i hjemmet?

Kanskje du / dere sliter litt i forholdet deres ?

 Eller kanskje du synes hverdagen kan være vanskelig å mestre av forskjellige grunner ?

Kanskje er det helt andre ting i hverdagen og i livet generelt som oppleves vanskelig ?

 Da kan noen timer hos en  familieterapeut bidra til å løse opp i noen av livets utfordringer. 

Jeg tilbyr samtaler for familier, par og enslige