FAMILIETERAPEUT

Hvem er jeg?

Nina Rebecca Vestby

Familieterapeut

Jeg er utdannet familieterapeut, og jeg tilbyr terapi rettet mot familier, enkeltpersoner og par. Sammen med meg kan vi sammen utforske og finne løsninger for å styrke det som oppleves vanskelig. Jeg har erfaring i å veilede enkeltpersoner, familier og par med å finne mestring og verktøy som kan bidra til å gi en meningsfull hverdag.

Jeg er også utdannet sykepleier. Her har jeg erfaring i å veilede og i å ha samtaler  mennesker  som har hatt  utfordringer i å finne mestring i hverdagen etter store livs utfordringer av forskjellige årsaker.

 Klikk deg inn på de forskjellige overskriftene for å vite mer.